Содержание "Партнера "Технополиса"
(за январь 2013 года)

 
Запитання-відповідь

Про затвердження правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

Зміни, що вносятmся до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Про внесення змін до Положення про навчання та перевірку знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання

Перелік медичних психіатричних показань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих

Трагічна хроніка

Жертва власної безпечності