Материалы опубликованные в №11
(ноябрь 2017 года)

 

 
 

До Всеукраїнського тижня права
Захищаємо права не тільки у Тиждень права

На варті закону

Оскарження без порушень

Актуально
Гірничодобувна галузь: на головному напрямку

Удосконалюємо знання
Іспит тримала… школа

Інтерв’ю в номер
Нелегальна праця позбавляє працівника мінімальних державних гарантій

День працівників сільського
господарства
І сьогодні можна творити добро

Превентивні заходи – в дії
Шляхи покращення безпеки на транспорті

До перевірки на ТОВ «Інтерхім» ставляться позитивно

Слово науковццям
Актуальні питання формування державної політики у сфері охорони праці та промислової безпеки

Перевірка показала
Комунальні «грані» Житомирщини

До трагедії призвело порушення вимог з охорони праці

Сторінки Гордості та Пошани
Коли слово не розходиться з ділом